* Peringatan
Anda hanya dibenarkan untuk mengemaskini maklumat sebanyak tiga (3) kali sahaja.
Sila kemaskini maklumat dengan teliti.Kesilapan mengisi borang menyebabkan borang anda tidak
didaftarkan.
No. Kad Pengenalan Baru :    
Sebagai langkah keselamatan sila masukkan nombor poskod :    
                     * (Contoh : No. KP = 801111-12-1234 diisi 801111121234)
 

Dibangunkan Oleh Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) Hakcipta Terpelihara © 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT